Украса с воали, балони и хартия, декорация на маси с воали, арки с воали, арки с балони и хартия – Дом за деца лишени от родителска грижа в село Доганово.