Вие, нашите клиенти ни оценихте и наградихте с безценното за нас отличие “Коректна фирма”.

“За отлична репутация и етикеция в управлението на бизнеса, както и за коректно отношение към задълженията спрямо клиентите и контрагентите”.

Благодарим ви!

жив ентъртеймънт коректна фирма